Sveriges Trädvårdscentrum © 2011

 

 

Sandbyvägen 3

247 54 Dalby

 

 

Telefon: 040 61 60 717

Håkan direkt 070 262 22 88

 

e-post: info@tradvardscentrum.se

 

 

 

 

Välkomna till Sveriges TrädVårdsCentrum

                                  er alldeles egna arborist

 

 

Utbildningar inom trädarbeten

 

 

Kompetensbevis : Trädklättringens grunder

Under 5 dagar går vi igenom trädklättringens grunder med stöd av sele och livlina, där vi varvar mycket praktisk klättring med lite mindre teori.

Mål med utbildningen är att du som deltagare skall hitta framåt i trädklättringen och dess grunder samtidigt som vi ser till att sättet att arbeta på uppfyller arbetsmiljöverkets krav för branschen.

 

Kompetensbevis : Motorsåg vid trädklättring

4 dagars trädklättring där vi fortsätter där kurs 1 slutade men hänger på olika motorsågar på våra selar, även här med arbetsmiljöverkets krav för branschen som grund.

 

Firning vid trädklättring

4 dagars trädklättring med motorsåg men vi hänger även på utrustning för firning av träddelar.

 

Utbildningsintyg : Räddning av trädklättrare i nöd

2 dagar med enbart information och övningar när det gäller räddning av trädklättrare i nöd samt hur vi kan göra för att sänka risk skador i samband med trädklättring

 

Motorsågskörkort

Vi är certifierade utbildare inom "Säker skog" när det gällar att utbilda och utfärda certifikat gällande vissa klasser

A     Säker hantering av motorsåg på marken samt vård och underhåll av sågen

B     Fällning av träd i naturlig fällriktning

C     Fällning av träd i onaturlig fällriktning och röjning i stormfälld skog

D     Linje röjning i närhet av starkströmsförande luftburna ledningar

E      Motorsågshantering från mobil plattform

F      Räddningstjänst

 

RA   Röjsåg, buskklinga och trådhuvud. för parkarbetaren.

RB   Röjsåg för det hållbara skogsbruket

 

I övrigt så har vi stora möjligheter att anpassa utbildningen just till era mål och förväntningar.

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med någon av vår Arborist

 

 

Våra partners